Geografi
De seks regneartene
Multiplikasjon med desimaltall