Geografi
Økonomi
Introduksjon til økonomiundervisningen
Slutten på videoen skal byttes ut med litt utdyping om nullsumspill.