Geografi
Kjemi
Videoen handler om gi og f elektroner eller dele elektroner.