Geografi
Kjemi
Videoen handler om elektronet og dets baner.